Klik hier om terug te gaan naar het Welkom scherm  

Disclaimer www.brimi-insecthor.nl

De op deze website getoonde informatie wordt door BriMi Insecthor met constante zorg en aandacht samengesteld, toch is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt weergegeven onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op deze site zal geregeld worden aangevuld of aangepast BriMi Insecthor behoudt zich het recht toe om eventuele wijzigingen per direct en zonder enige kennisgeving vooraf door te voeren.

BriMi Insecthor kan er niet voor instaan dat de door ons verstrekte informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor u deze site raadpleegt.

Wij sluiten alle aansprakelijk uit voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit indien de site niet toegankelijk is en als zodanig niet geraadpleegd kan worden.

Privacy/verklaring

BriMi Insecthor behandelt uw persoonlijke gegevens met de hoogste veiligheid en privacy waarborg.
Brimi Insecthor verstrekt geen persoonsgegeven en of adres gegevens aan derden zonder uw toestemming.

Vindplaats en wijziging Disclaimer

  1. Deze Disclaimer is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-,Eem- en Flevoland.
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
  3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

 

 
Juridische disclaimer
Klik hier om naar onze producten te gaan
Klik hier en kom in contact met BriMi Insecthor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niets uit deze uitgave mag zonder vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar op enigerlei wijze worden gebruikt. Juridische disclaimer BriMi Insecthor - Algemene Leverings Voorwaarden Bezoek de website van de ontwerper en bouwer van deze website.